อุดมพันธุ์การเกษตร

ประเภทสินค้าแต่ละหมวดหมู่

สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลงศัตรูพืช
สารป้องกันและกำจัดโรคพืช
ฮอร์โมน ปุ๋ยน้ำ
ปุ๋ยเกร็ด
ปุ๋ยเคมี อินทรีเคมี ชีวภาพ
เมล็ดพันธุ์ผัก
อุปกรณ์ทางการเกษตร
สารกำจัดวัชพืช
สารกำจัดแมลงศัตรูพืช
สารป้องกันและกำจัดโรคพืช
ปุ๋ยเกร็ด
ปุ๋ยเคมี อินทรีเคมี ชีวภาพ
ฮอร์โมน ปุ๋ยน้ำ
เมล็ดพันธุ์ผัก
อุปกรณ์ทางการเกษตร

อุดมพันธุ์การเกษตร เคียงข้างเกษตรกรชาวหัวหิน

มานานกว่า 40 ปี

เราสัญญาว่าเราจะนำสินค้าดีมีคุณภาพมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรต่อไป

สาระความรู้เพิ่มเติม

ชนิดของวัชพืช
ชนิดของแมลงศัตรูพืช
ชนิดของโรคพืช
ประเภทของสวน

OUR Partner Brand

อุดมพันธุ์การเกษตรตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยเรือใบไข่มุก รุ่งอรุณ กระต่าย อดามา หมาแดง และอื่นๆอีกมากมาย
 
ภายใต้เชื่อเสียงที่สั่งสมมาเกือบ 50 ปี เราพร้อมมอบสินค้าคุณภาพเพื่อคุณและผลผลิตที่ยั่งยื่นต่อไป
0

Your Cart