อุดมพันธุ์การเกษตร

ค่าจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน เป็นบริการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยเราจะนำส่งสินค้าคุณภาพพร้อมจัดเรียงให้อย่างเรียบร้อย โดยมีอัตราค่าบริการตามเรียนแจ้ง ภายในระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตรจากร้านค้าและเส้นทางจะต้องมีถนนเข้าถึงได้โดยไม่เป็นทางลูกรังหรือขรุขละ

 

โปรส่งฟรี จำกัดระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตรจากร้านค้าและเส้นทางจะต้องมีถนนเข้าถึงได้โดยไม่เป็นทางลูกรังหรือขรุขละ

0

Your Cart