อุดมพันธุ์การเกษตร

ประเภทของแมลงและโรคพืชต่างๆ

เลือกหมดหมู่ที่สนใจได้จากรูปภาพด้านล่าง

วัชพืชสามารถแบ่งได้หลักๆเป็น 2 ชนิด ได้แก่ใบกว้างและใบแคบ มากไปกว่านั้นสารเคมีกำจัดวัชพืชยังสารมารฉีดพ่นในสวนและไร่บางประเภทได้โดยไม่มีผลกระทบต่อพืชประธาน

สารกำจัดวัชพืชตามแต่ชนิดของแมลง ซึ่งแมลงส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหากับชาวไร่ได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง หนอนชอน และ หนอนกระทู้ผัก เป็นต้น

สารกำจัดโรคตามแต่ชนิดของโรค ซึ่งโรคหลักๆที่เรามักจะพบเจอก็ได้แก่ ใบไหม้ ใบจุด ราน้ำค้าง และ แอนเทคโนส

0

Your Cart