อุดมพันธุ์การเกษตร

ตัวอย่างหญ้าชนิดต่างๆ

วัชพืชประเภทใบกว้าง

วัชพืชประเภทใบกว้าง หมายถึง วัชพืชในตระกูลอื่นๆ ทั้งพวกใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ สังเกตจากใบเมื่อแผ่เต็มที่จะกว้าง และมีเส้นใบแบบร่างแห

วัชพืชประเภทใบแคบ

วัชพืชประเภทใบแคบ หมายถึง วัชพืชพวกหญ้า (grasses) ในตระกูล Gramineae (Poaceae) และกก (sedges) ในตระกูล Cyperaceae หรือวัชพืชในตระกูลอื่นๆ ซึ่งมีแผ่นใบบาง แคบ เรียว ยาว และเส้นใบขนานกับเส้นกลางใบ

วัชพืชประเภทกก

วัชพืชประเภทใบแคบ หมายถึง วัชพืชพวกหญ้า (grasses) ในตระกูล Gramineae (Poaceae) และกก (sedges) ในตระกูล Cyperaceae หรือวัชพืชในตระกูลอื่นๆ ซึ่งมีแผ่นใบบาง แคบ เรียว ยาว และเส้นใบขนานกับเส้นกลางใบ

กกสามเหลี่ยมเล็ก
กระดุมใบ
กระเม็ง
กระสัง
กะดุมใบใหญ่
ขัดมอญ-หญ้าสีดา
ขาเขียด
แขม
โคกกระสุน
จอกหนู
ต้อยติ่ง
ตาลปัดฤษี
ตีนตุ๊กแก
เทียนนา
โทงเทง
ธูปฤษี
น้ำนมราชสีห์
น้ำนมราชสีห์เล็ก
บานไม่รู้โรย
ปอบิด
ผกากรอง
ผักโขมหนาม
ผักงวงช้าง
ผักตบชวา
สาบแร้งสาบกา
สาบเสือ
หงอนไก่ดอน
หญ้ากาบหอย
หญ้าเกล็ดหอย
หญ้าขจรจบ
หญ้าขจรจบดอกเหลือง
หญ้าคา
หญ้าเจ้าชู้
หญ้าชันกาศ
หญ้าดอกแดง
หญ้าตีนกา
หญ้าบุ้ง
หญ้าปล้องข้าวนก
หญ้าปากควาย
หญ้าแม่มด
หญ้ารังนก
หญ้าละออง-กระต่ายจาม
หญ้าลิ้นงู
หญ้าสตาร์
หญ้าหนวดฤษี
หญ้าหวาย
หนวดปลาดุก
หูปลาช่อน
เหงือกปลาหมอ
แหนแดง
แหนเป็ด
แห้วทรงกระเทียม
แห้วหมู
เอื้องเพ็ดม้า
ตำแย
หญ้าตีนนกสีชมพู
ลูกใต้ใบ
ผักโขมหนาม
หญ้าลูกเห็บ

Source คณะทรัพยากรทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์

http://natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/weed/weedsspp.htm.

0

Your Cart