อุดมพันธุ์การเกษตร

กลุ่มและประเภทของแมลงศัตรูพืช

แยกเป็นสี่กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่ม A ความเสียหายที่เกิดกับใบ
ไดแก่แมลงจำพวก ด้วงเต่า ค่อมทอง หนอนกระทู้ผัก ด้วงปีกแข็ง

ลักษณะการทำลาย
ใบจะมีลักษณะเว้าแหว่งไม่สม่ำเสมอ รูพรุนอยู่เฉพาะในใบไม่กินมาที่ขอบ หรือกัดกินด้านเดียวอาจพบตัวดักแด้ของหนอนติดเป็นใยอยู่ใต้ใบ ทำให้พืชขาดส่วนที่จะใช้ในการสังเคราะห์แสง หรือขาดส่วนที่สะสมอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโต

กลุ่ม B ความเสียหายที่เกิดกับดอกและยอด
ไดแก่แมลงจำพวก เพลี้ยจักจั่น เพลียอ่อน ผีเสื้อมวนหวาน แมลหวี่ขาว

ลักษณะการทำลาย
โดยแมลงเหล่านี้จะใช้ปากแทงเข้าไปในท่อลำเลี้ยงน้ำและอาหารของพืช เพื่อดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ,ยอดอ่อน, ดอก, ผล หรือส่วนต่างๆ ของพืช ทำให้พืชที่ถูกดูดน้ำเลี้ยงจะมีรอยไหม้ ใบมีลักษณะม้วนงอ พืชไม่เจริญเติบโต มีขนาดแคระแกรน นอกจากนี้แมลงจำพวกนี้ยังเป็นสาเหตุสำคัญต่อการแพร่กระจายของโรคเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ ทำให้พืชอ่อนแอและตายได้

กลุ่ม C ความเสียหายที่เกิดกับลำต้น หัว และราก
ไดแก่แมลงจำพวก หนอนชอนกิ่ง หนอนชอนลำต้น ด้วงมะพร้าว

ลักษณะการทำลาย
แมลงจำพวกนี้จะอาศัยและวางไข่ลงบนพื้นดิน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงจำพวกนี้จะเข้าทำลายรากพืช เถาถูกเจาะ ลำต้นมีมูลดินเป็นทาง ทำให้พืชยืนต้นแห้งตาย เนื่องจากขาดน้ำและอาหาร

กลุ่ม D ความเสียหายที่เกิดกับจากผล
ไดแก่แมลงจำพวก เพลี้ยไฟ แมลงวันทอง หนอนเจาะผล

ลักษณะการทำลาย
แมลงจำพวกนี้จะวางไข่ที่ผิวหรือในเนื้อผลไม้ โดยใช้อวัยวะวางไข่ที่เป็นปลายแหลม อยู่บริเวณก้นของมันแทงทะลุเปลือกเข้าไปในเนื้อผลไม้ แล้วก็จะมาวางไข่ได้ในขณะที่ผลยังอ่อนอยู่ และในระยะจวนจะสุกแก่แล้วด้วย และเมื่อไข่ฟักตัวเป็นหนอนก็เกือบจะพอดีหรือพอดีกับระยะที่ผลไม้นั้นสุก เนื้อนิ่มพอดีตัวหนอนซึ่งฟักออกมาแล้ว ก็จะเริ่มกัดกินอยู่ภายในผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณรอบๆของขั้วผล ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลร่วงหล่นเสียหายเป็นที่น่าเสียดายมา

ขอบคุณข้อมูลดีดี จาก svgroup

ชนิดของแมลงศัตรูพืช

หนอนกระทู้
หนอนชอนใบ
หนอนเจาะฝัก
หนอนคืบ
หนอนกออ้อย
เพลี้ยอ่อน
ด้วงมะพร้าว
หมัดกระโดด
เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยไฟ
เพลี้ยกระโดด
ไรแดง
เพลี้ยจั๊กจั่น
มด
แมลงหวี่ขาว
เต่าแตง
แมลงดำหนาม
ตัวห้ำ
ตัวเบียน
ปลวก
หอยทาก
เพลี้ยไก่แจ้
0

Your Cart