อุดมพันธุ์การเกษตร

ไร่สับปะรดสับปะรด

อุดมพันธุ์คัดสรรฮอร์โมนคุณภาพไว้เพื่อนคุณ

ธาตุอาหารที่จำเป็นในสับปะรด

N - ไนโตรเจน

ไนโครเจน เร่งการเจริญเติบโตของสับปะรด ควรใส่ระยะแรกปลูก ถึง ระยะบังคับผล
ไม่ควรใส่ตอนพืชออกดอกหรือคาคอแดงแล้ว (ติดสารไนเตรด)
หากใส่มากเกิน > เนื้อฉ่ำน้อย สุขเขียว กรดในผลลดลง
หากขาด > เติบโช้า แคะแกรนซีดเหลือง ผลผลิตต่ำ ขนาดเล็ก การเกิดหน่อและตะเกียงลดลง

P - ฟอสโฟรัส

ฟอสโฟรัส มีความสำคัญในการสังเคาระห์แสงของสับปะรดให้เป็นประโยชน์กับพืช
สับปะรดต้องการฟอสฟอรัสน้อย แต่ในสภาพแห้งแล้วหากฟอสฟอรัสไม่เพียงพอ
สับปะรดอาจจะต้องดูดฟอสฟอรัสจากดินทำให้เกิดอาการขาดสารอาหารได้
แม้สับปะรดจะต้องการฟอสฟอรัสน้อย แต่ก็มีส่วนจำเป็นในการสร้างตาดอก และการเจริญเติบโตของผล
ขาดฟอสโฟรัส > ใบแคบ ใบแตกใหม่มีสีเขียว ปนม่วง

K - โปรเตสเซียม

โปรแตสเซียม ช่วยเพิ่มปริมาณกรด ถ้าใส่มากเกินจะทำมห้สับปะรดขาดแคลเซียมและแม็กนีเซียม 
สับปะรดเป็นพืชที่ต้องการโปรแตสเซียมเป็นจำนวนมาก
หากขาดโปรแตสเซียม ปลายใบไหม้ ใบแก่มีจุดเหลือง ผลมีขนาดเล็ก ผลแก่ช้า และมีปริมาณกรดน้อย

K - โปรเตสเซียม

แม็กนีเซียมซัลเฟต ควบคุมการสังเคราะห์แสง ควบคุมการผลิตน้ำตาลในสับปะรด มักเกิดในดินทรายที่มีกรดจัด

อาการ ใบแก่แสดงขาดคลอโลฟิล

 

 

การบำรุงสับปะรดในแต่ละช่วง

ชุดเร่งต้น

ปรับปรุงดิน กำจัดวัชพืชต่างๆ พร้อมกับเพิ่มความชุ่มชื่นให้ดินจากการปรับสภาพดิน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับต้นกล้าใหม่ที่แข็ง

ชุดขยายสะโพก

ขยายสะโพกให้ใหญ่พร้อมสำหรับเตียมการบังคับดอก

ชุดบังคับดอก

การบังคับดอก ช่วยให้เราได้ผลผลิตในระยะเวฃาที่กำหนด

ชุดดอกแดง

ระยะสะสมตาดอก เป็นช่วงที่เราต้องดูและเป็นพิเศษเพื่อให้ต้นและลูกสมบูรณ์ เพราะจะส่งผลต่อปริมาณที่เราจะได้รับ

ชุดหลังแคะจุก

ระยะออกดอกเป็นช่วงที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับต้น เนื่องจากถ้าต้นไม่สมบูรณืก็จะทำให้ผลผลิตและปริมาณลดน้อยลงด้วย

ชุดก่อนเก็บเกี๋ยว

ระยะออกดอกเป็นช่วงที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับต้น เนื่องจากถ้าต้นไม่สมบูรณืก็จะทำให้ผลผลิตและปริมาณลดน้อยลงด้วย

classic set

premium set

0

Your Cart