อุดมพันธุ์การเกษตร

สารดีดีเพื่อเกษตรที่ยั่งยืน

ลักษณะอาการขาดธาตุอาหารของพืช

หมายเหตุ บางอาการอาจไม่ได้เกิดจากการขาดธาตุอาหารเสทอไป แต่อาจเป็นการติดเชื้อจากโรคอื่น อาทิเช่น เชื้อรา และ แบคทีเรียเป็นต้น

error: Content is protected !!
0

Your Cart