อุดมพันธุ์การเกษตร

ไร่สับปะรดสับปะรด

อุดมพันธุ์คัดสรรฮอร์โมนคุณภาพไว้เพื่อนคุณ

ฮอร์โมนในไร่สับปะรด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

แมลงศัตรูพืชในไร่สับปะรด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

โรคพืชในไร่สับปะรด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

วัชพืชในไร่สับปะรด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การบำรุงสับปะรดในแต่ละช่วง

ชุดเร่งต้น

ปรับปรุงดิน กำจัดวัชพืชต่างๆ พร้อมกับเพิ่มความชุ่มชื่นให้ดินจากการปรับสภาพดิน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับต้นกล้าใหม่ที่แข็ง

ชุดขยายสะโพก

ขยายสะโพกให้ใหญ่พร้อมสำหรับเตียมการบังคับดอก

ชุดบังคับดอก

การบังคับดอก ช่วยให้เราได้ผลผลิตในระยะเวฃาที่กำหนด

ชุดดอกแดง

ระยะสะสมตาดอก เป็นช่วงที่เราต้องดูและเป็นพิเศษเพื่อให้ต้นและลูกสมบูรณ์ เพราะจะส่งผลต่อปริมาณที่เราจะได้รับ

ชุดหลังแคะจุก

ระยะออกดอกเป็นช่วงที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับต้น เนื่องจากถ้าต้นไม่สมบูรณืก็จะทำให้ผลผลิตและปริมาณลดน้อยลงด้วย

ชุดก่อนเก็บเกี๋ยว

ระยะออกดอกเป็นช่วงที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับต้น เนื่องจากถ้าต้นไม่สมบูรณืก็จะทำให้ผลผลิตและปริมาณลดน้อยลงด้วย

ชุดยาฆ่าหญ้าในไร่สับประรด
โรคพืชในไร่สับประรด

โรคพืชในไร่สับปะรด

แมลงศัตรูพืชในไร่สับประรด
0

Your Cart