อุดมพันธุ์การเกษตร

อาการใบจุด

อาการใบจุดจะพบแผลแห้งเป็นจุดกระจายบนใบแผลมีขนาดใกล้เคียงกันโดยอาจจะเกิดเป็นแผลกลม หรือแผลเหลี่ยม ถ้าเป็นรุนแรง อาจมีจำนวนแผลมาก
และลามติดต่อกันและทำให้ใบแห้ง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อรา และบัคเตรี

โรคใบจุด (Alternariabrassicicola) : LEAF SPOT DISEASE ลักษณะอาการเชื้อราสาเหตุชนิดนี้มักทำให้เกิดโรคกับพืชตระกูลกระหล่ำเกิดทุกส่วนและทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช ตั้งแต่ต้นอ่อนที่เริ่มงอกจนถึงต้นแก่อาการแรกบนต้นกล้า จะเกิดเป็นแผลเล็กๆ สีน้ำตาลดำ ลักษณะคล้ายโรคเน่าคอดินที่ขึ้นกับลำต้น
เมื่อเชื้อเข้าทำลายในระยะต้นกล้า จะทำให้ต้นกล้าหยุดการเจริญเติบโตหรือชะงักงันเมื่อย้ายไปปลูกในแปลงจะทำให้ต้นไม่สมบูรณ์ อาการใน ต้นแก่มักพบบนใบและก้าน
เกิดเป็นแผลจุดเล็กๆ สีเหลือง ต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้น สีน้ำตาลเข้มถึงดำ เแผลมีลักษณะเป็นวงค่อนข้างกลมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ


การแพร่ระบาด :
สปอร์แพร่กระจายไปตามลม น้ำ แมลง สัตว์ มนุษย์ และติดไปกับเครื่องมือ โรคนี้ระบาดมากในฤดูฝนหรือในระยะที่มีความชื้นสูง สภาพอากาศร้อนชื้นราสาเหตุสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ใน ลักษณะ seed-borne


การป้องกันกำจัด
1. เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดปราศจากโรคหรือนำเมล็ดพันธุ์แช่น้ำอุ่น 49-50 องศาเซลเซียส นาน 20-25 นาที
2. กำจัดทำลายวัชพืชในแปลงปลูก
3. การใช้ชีวภัณฑ์ B.subtilis ไอโซเลท 20W1 อัตรา 20-30 ก./น้ำ 20 ล.
4. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอัตรา 1 กก./น้ำ 100 ล.ฉีดพ่นให้ทั่วลำต้นและใบ ทุกสัปดาห์
5. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมื่อพบโรคได้แก่
แมนโคเซ็บ หรือ ไดเทนเอ็ม 45ในอัตราส่วน 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
มาเน็บ ซีเน็บ และเฟอร์แบมในอัตราส่วน 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
ไอโพรไดโอน 30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
ฟลูโอไพแรม+ไตรฟลอกซี่สโตรบิน 10 มล./ น้ำ 20 ลิต

0

Your Cart