อุดมพันธุ์การเกษตร

อาการใบไหม้

อาการใบไหม้แผลแห้งมีขนาดใหญ่ อาจจจะแห้งบริเวณเนื้อในหรือจากขอบใบก็ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับโรคใบจุดแล้ว แผลที่เกิดจากอาการใบไหม้จะมีขนาดแผลที่ใหญ่กว่า และเป็นบริเวณกว้างกว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อรา เชื้อบัคเตรี และอาจเกิดจากการให้ปุ๋ย หรือการฉีดสารเคมี เช่น ยาปราบวัชพืช ยากันรา มากเกินไปในเวลาที่มีอากาศร้อนจัด

0

Your Cart