กรีนพลัส 700ซีซี

ชื่อการค้า กรีนพลัส
เครื่องหมายการค้า ตรากระทิงลูกโลก คุณสมบัติ กรีนพลัส ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรอง
แมกนีเซียม (MgO) 1.0%

ประโยชน์ กรีนพลัส เป็นธาตุอาหารรองธาตุแมกนีเซียม มีประโยชน์ช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชสามารถละลายผสมเข้ากับน้ำได้ดี และพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ โดยทางรากและ เหมาะสำหรับฉีดพ่นทางใบ ช่วยป้องกันรักษา อาการขาดธาตุอาหาร แมกนีเซียม ของพืชทุกชนิด

อัตราการใช้ 20-30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร