คาร์แมกซ์ 1 กก. (x20) ชนิดเม็ด

฿340.00

ชื่อสามัญ diuron 80% WG
กลุ่มสารเคมี Urea

คุณประโยชน์
– สารคุม-ฆ่า วัชพืชใบแคบ ใบกว้าง
– ออกฤทธิ์คุมวัชพืชนาน
– ออกฤทธิ์ฆ่า ด้วยการดูดซึม เข้าทางราก ลำต้น และใบ
– สูตรเม็ด ไม่ฟุ้งกระจาย ละลายน้ำดี ไม่อุดตันหัวฉีด
– คุณภาพมาตรฐานจากอิสราเอล

คุณสมบัติและอัตราการใช้ในพืชต่างๆ
ใช้ก่อนวัชพืชงอก(pre-emergence) หรือ หลังวัชพืชงอกแล้วในระยะเริ่มต้น(Early-post) เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าปากควาย หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา
ประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน, ผักโขม

อัตราการใช้
ไร่สับปะรด ใช้พ่นคลุมดินหลังปลูกและก่อนวัชพืชงอกในไร่สับปะรด อัตรา 300-600 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่น พื้นที่ 1 ไร่

ไร่อ้อย ใช้พ่นคลุมดินหลังปลูกอ้อยหรือตัดอ้อย อัตรา 300-600 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่น พื้นที่ 1 ไร่
ปลอดภัยต่อแปลงมันสำปะหลังที่ปลูกข้างแปลงอ้อย

มันสัมปะหลัง ฉีดพ่นทันทีหลังปลูกมันสำปะหลัง อัตรา 300-600 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่น พื้นที่ 1 ไร่
ไม่ควรฉีดพ่นทับยอดมันสำปะหลัง

Additional information

Weight 1000 g