ซุปเปอร์เค 6-12-26 1กก. (x12)

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง

ไนโตรเจนทั้งหมด(N)…………6%

ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์(P2O5)…………12%

โพแทซที่ละลายน้ำ(K2O)…………26%

ปริมาณธาตุอาหารเสริม

สังกะสี(Zn)…………26%

ประโยชน์

เป็นปุ๋ยสำหรับพ่นทางใบ มีอนุภาคแบนเล็กละเอียด ทำให้จับติดใบพืชได้ดี ลดการสูญเสียปุ๋ยจากการชะล้างของฝนหรือการรดน้ำ และค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารพืืชได้นาน ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารเสริม ที่ช่วยให้พืชสามารถสะสมแป้งและน้ำตาลได้ดีขึ้น

การพ่นในระยะสะสมอาหารก่อนออกดอกช่วยให้พืชออกดอกและติดผลได้ดียิ่งขึ้น ส่วนการพ่นในระยะก่อนเก็บเกี่ยว จะช่วยเพิ่มความหวานและคุณภาพของผลผลิต

 

วิธีใช้

ในไม้ผลเช่น ส้ม มะม่วง ทุเรียน เงาะ มะนาว ส้มโอ ลำไย ลิ้นจี่ ชมพู่ มังคุด ลองกอง องุ่น ฝรั่ง น้อยหน่า มะยงชิด ใช้ 30-40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่น 2-3 ครั้งในระยะใบแก่ หรือก่อนออกดอก 1-2 เดือน ช่วยในการสะสมอาหารเพื่อการออกดอก พ่น 1 ครั้ง ในระยะเริ่มติดผล เพื่อเพิ่มการติดตา พ่น 1-2 ครั้ง เพื่อเพิ่มควานหวานและคุณภาพผลผลิต

ในผักกินผลเช่น มะเขือเทศ มะเขือต่างๆ พริก แตงโม แคนตาลูป แตงกวา แตงต่างๆ ถั่วฝักยาว ถั่วลันตา ใช้ 30-40 กรัม พ่น 2-3 ครั้ง ในระยะก่อนออกดอก เพื่อส่งเสริมการออกดอก พ่นทุก 1-2 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มการติดผล

ในไม้ดอกไม้ประดับเช่น กล้วยไม้ กุหลาบ มะลิ ใช้ 20-40 กรัม พ่น 2-3 ครั้ง ตั้งแต่ระยะก่อนออกดอกจนถึงระยะแทงช่อดอก เพื่อเพิ่มการออกดอก

ในพืชไร่เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ใช้ 30-40 กรัม พ่น 1-2 ครั้ง ระยะก่อนออกดอก และอีก 1-2 ครั้ง ในระยะก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่มผลผลิต