บาสต้า 1000 ซีซี (x12)

บาสต้า® เอ็กซ์ (Basta® X)
ชื่อสามัญ: กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (glufosinate-ammonium)
สูตร: 15% W/V SL
คุณสมบัติ:
สารกำจัดวัชพืชหลังงอกแบบไม่เลือกทำลาย ใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบ และใบกว้าง
กำจัดวัชพืชได้ทั้งสัมผัส และแทรกซึม
กำจัดวัชพืชปราบยาก เช่น หญ้าเขมร ผักปราบและหญ้ากัญชา
ระยะปลอดฝนสั้นเพียง 2-3 ชั่วโมง เท่านั้น
มีความปลอดภัยสูงต่อพืชประธาน ไม่ดูดซึมเข้าทางราก สลายตัวง่ายไม่ตกค้างในดิน
ขนาดบรรจุ: 1 และ 5 ลิตร
คำแนะนำ:
ใช้หลังวัชพืชงอก (post emergence)
คำเตือน: ระวัง ความเป็นพิษของสารต่อพืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วม ปลูกใกล้เคียงหรือปลูกตามหลัง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา

Additional information

Weight 1000 g