ปุ๋ยเขียวเกร็ด 25-5-5 หวีทอง

ปุ๋ยเขียวเกร็ด 25-5-5 หวีทอง

คุณสมบัติ : สามารถละลายน้ําได้ และพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางราก และทางใบ ปุ๋ยสูตรนี้จะช่วย เร่งการเจริญเติบโตของพืชในด้านลําต้น และใบ ในระยะแรกของการเจริญเติบโต
ปุ๋ยเกล็ดกระทิง

อัตราการใช้ : 50-100 กรัม ต่อน้ํา 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ : 1 กก.

SKU: 10802250505VTNG1000 Category: Tag: