พานาตอล 5ลิตร

SKU: 170018 Category: Tag:

Description

ชื่อสามัญ none สารเคลือบใบ

ประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางใบ

วิธีใช้ 15-20 ซีซี ค่อน้ำ 20 ลิตร