มาสเตอร์ฟาสเอแซด

สำหรับฉีดพ่นทางใบ ละลายน้ำได้ดี

  • สร้างความเขียวทนทาน
  • เจริญเติบโตสมบูรณ์
  • สะสมอาหาร สร้างตาดอก
  • ผลดก น้ำหนักดี สีสวย

ขนาด
3กรัม (170025)
25กรัม (170026)

Description

ธาตุอาหารรอง

แมกนีเซียม

ธาตุอาหารเสริม

เหล็ก

สังกะสี

แมงกานีส

โบรอน

ทองแดง

โมลิบดินัม

สำหรับฉีดพ่นทางใบ ละลายน้ำได้ดี

สร้างความเขียวทนทาน

เจริญเติบโตสมบูรณ์

สะสมอาหาร สร้างตาดอก

ผลดก น้ำหนักดี สีสวย

Additional information

ขนาด

3กรัม, 25กรัม