Sale!

สตาร์เกิลจี 1000 กรัม (x20)

฿220.00

ชื่อสามัญ: ไดโนทีฟูแรน

คุณสมบัติ: ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่น และเพลี้ยอ่อน

ส่วนผสม: 2 กรัม ต่อหลุม รองก้นหลุมก่อนปลูกต้นไม้

Additional information

Weight 1000 g