อนิจา 500, 1000ซีซี (x12)

กลุ่มสารเคมี : amidine
สารสำคัญ : N-methylbis(2,4-xylyliminomethyl)amine 20% EC

ใช้ป้องกันกำจัดไรแมงมุมคันซาวาในกุหลาบ

ประโยขน์ เป็นสารกำจัดแมลง พ่นใหเทั่วใช้กำจัดไร ได้ทั้งไรแดง ไรแมงมุมคันซาวา ฆ่าได้ตั้งแต่ระยะไข่ ตัวอ่อน ฆ่าไข่หนอนผีเสื้อ ทนทานต่อการชะล้างของฝนได้ดี

ใช้อัตรา 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร

Additional information

ขนาด

500ซีซี, 1000ซีซี