ออสเทรล สูตรพ่น

ชื่อสามัญ: อีทีฟอน

คุณสมบัติ: ใช้กระตุ้นการออกดอกของสับปะรด

ส่วนผสม: 4 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมปุ๋ยสูตร 46-0-0 300 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

วิธีการใช้: ทำการพ่น 2 ครั้ง บริเวณที่หยอดสับปะรด โดยพ่นครั้งแรกเมื่อสับปะรดมีอายุ 9-12เดือนหลังปลูก

หรือเมื่อสับปะรดมีน้ำหนัก 2.5-3.0 กิโลกรัม และพ่นครั้งที่ 2หลังจากพ่นครั้งแรก 4  วัน

โดยพ่นในเวลาเย็นหรือกลางคืน และใช้น้ำอัตรา 600 ลิตร ต่อไร่

 

Description