อะทราซีน 80 หวีทอง (x20)

รายละเอียดสินค้า
สารสำคัญ : อะทราซีน…………Atrazine 80% WP

คุณสมบัติและประโยชน์ :
เป็นสารกลุ่มTriazines แบบเลือกทำลาย ชนิดดูดซึม ชนิดผง ละลายดี ไม่ฝุ้งกระจาย ความเข้มข้นสูง มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานมากกว่า 1 ปี ได้ดีกับดินที่มีความชื้น ออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์แสง โดยการจับกับ specific site ในคลอโรฟิลล์ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติมโตของพืช จะทำให้พืชเกิดอาการผิดปกติ เช่น ใบเหลือง จนถึงแห้งตาย
ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) และหลังวัชพืชงอกแล้วในระยะเริ่มต้น (early post-emergence) ใน ไร่อ้อย เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าปากควาย หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด และหญ้าตีนกา ประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักโขม ผักโขมหนาม น้ำนมราชสีห์ สาบแร้งสาบกา หญ้ายาง และ ปอวัชพืช

อัตราแนะนำ :
ใช้ในอัตรา 500 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 150 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน คลุมดินหลังปลูกอ้อยหรือแต่งกอก่อนวัชพืชงอกขณะที่ดินมีความชื้นหรือหลังจากวัชพืชเริ่มงอกมีจำนวนใบประมาณ 2-3 ใบ และมีความสูงไม่เกิน 7.5-10 เซนติเมตร

Additional information

Weight 1000 g