Sale!

อะบา เที่ยงตรง (100, 500, 1000 ซีซี)

฿120.00฿700.00

สารสำคัญ : อะบาเม็กติน (abamectin) ……………………………………………………….1.8 % EC

คุณสมบัติ :

สารกำจัดแมลงประสิทธิภาพสูง อัตราใช้น้อย ออกฤทธิ์กำจัดแมลงทั้งแบบ สัมผัสตาย และยังสามารถดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้ (semi-systemic) สารจะออกฤทธิ์ทันทีหลังจากฉีดพ่นลงบนพืช สารส่วนหนึ่งจะแพร่กระจายไปบนผิวใบพืช เมื่อสัมผัสถูกแมลงศัตรูพืชจะออกฤทธิ์กำจัดทันที สารอีกส่วนหนึ่งจะถูกดูดซึมเคลื่อนย้ายเข้าไปภายในเนื้อเยื่อของใบพืช และสามารถออกฤทธิ์กำจัดแมลงที่มาดูดน้ำเลี้ยงหรือกัดกินใบพืชได้นานถึง 7-14 วัน จึงสามารถกำจัดแมลงศัตรู เช่น เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบข้าวได้ดีเยี่ยม

อัตราและวิธีการใช้ :

เพลี้ยไฟพริกในมะม่วง อัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟฝ้ายในระยะดอก

หนอนม้วนใบข้าว อัตรา 7.5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด

เพลี้ยไฟข้าว อัตรา 20 ซีซีต่อไร่ พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟข้าวในนาข้าว

หนอนชอนใบส้ม/หนอนปะกบใบส้ม อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบส้มเขียวหวานเริ่มแตกใบอ่อน หรือเมื่อพบการระบาด โดยพ่นทุก 5 วัน จำนวน 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการระบาด

เพลี้ยไฟกล้วยไม้ อัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน เมื่อพบการระบาด

เพลี้ยไฟพริก อัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน เมื่อพบการระบาด

หนอนใยผักในคะน้า อัตรา 20-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบตัวเต็มวัยหรือไข่หนอน พ่นทุก 3-4 วัน ในกรณีที่หนอนระบาดให้พ่นทุก 3 วัน ห้ามใช้เกิน 2 ลิตรต่อไร่ต่อฤดู

หนอนแมลงวันชอนใบในถั่วฝักยาว อัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดบนใบเกิน 10% โดยสุ่มนับแนวทะแยง 25-30 จุดต่อไร่บนใบคู่ที่ 3 นับจากยอด

เพลี้ยไฟฝ้ายในแตงโม อัตรา 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟฝ้ายในแตงโม

ขนาด
100 ซีซี x 48 ขวด [10500090100]
500 ซีซี x 12 ขวด [10500090500]
1000 ซีซี x 12 ขวด [10500091000]

Additional information

Weight N/A
ขนาด

100 ซีซี, 500 ซีซี, 1000 ซีซี