เรดพาวเวอร์ 1 ก.ก. (x20) ชนิดเม็ด

฿320.00

สารกำจัดวัชพืช เรดพาวเวอร์
ชื่อสามัญ : ไดยูรอน (diuron) 80% WG

คุณสมบัติ
สารกำจัดวัชพืช ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence)ใน อ้อย สับปะรด และมันสำปะหลัง
เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย หญ้าตีนกา และหญ้าตีนนก และวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักเสี้ยนผี สะอึก จิงจ้อ และสาบม่วง

อัตราและวิธีใช้
ใช้อัตรา 400-600 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 100-150 กรัม
ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกพืช ขณะดินมีความชื้น

Additional information

Weight 1000 g