Sale!

เรดโรดอฟ 500ซีซี (x12)

฿300.00

สารกำจัดวัชพืช เรดโรดอฟ
ชื่อสามัญ : ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล (quizalofop-P-ethyl)   5% W/V EC

คุณสมบัติ
สารกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ ปลอดภัยต่อพืชประธานใบกว้าง ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergent)
ในมันสำปะหลัง สับปะรด คะน้า ถั่วเหลือง ดาวเรือง และยาสูบ เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น
หญ้านกสีชมพู, หญ้าตีนนก, หญ้าตีนกา, หญ้าปากควาย และหญ้าตีนติด

อัตราและวิธีใช้
ใช้อัตรา 160-240 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่ หรืออัตรา 40-60 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร
พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นขณะดินมีความชื้น ที่ระยะวัชพืชมีจำนวนใบ 3-4 ใบ

Additional information

Weight 500 g