เวสเกอร์ 1000ซีซี

ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง เวสเกอร์ ตรากระทิงลูกโลก

คุณสมบัติ ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง แมกนีเซียม (MgO)…….1%

ประโยชน์ : เป็นธาตุอาหารรองแมกนีเซียมชนิดน้ำ มีประโยชน์ช่วยในการสังเคาะเเสงของพืช สามารถละลายผสมน้ำได้ดีโดยพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้จากทางใบและราก ช่วงป้องกันการขาดธาตุแมกนีเซียมของพืชทุกชนิด

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร ควรพ่นให้เป็นละอองเล็กๆพอเปียกทั่วใบและทุกส่วนของพืช ทุกๆ 7-10 วัน

SKU: 170031 Category: