เอชโซนัด95 ตราหมาแดง 1 ก.ก. (x24) ชนิดผง

ชื่อสามัญ : 2,4-ดี โซเดียม ซอลต์ (2,4-D sodium salt) เป็นสารกำจัดวัชพืช ใช้หลังวัชพืชงอก
ในนาข้าว อ้อย ข้าวโพดหวาน ยางพารา

ประโยชน์และวิธีใช้
สวนข้าวโพดหวาน
ประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักโขมหนาม หนามกระสุน โทงเทง หญ้าเขมร
สาบม่วง ไมยราบเลื้อย ผักยาง ตีนตุ๊กแก
สาบเสือ
ประเภทกก เช่น แห้วหมู

นาหว่านน้ำตม ประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา โสนหางไก่
ประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกขนาก
กกทราย และแห้วหมู

สวนอ้อย
ประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน โคกกระสุน สาบม่วง ไมยราบเครือ และสาบเสือ
ประเภทกก เช่น แห้วหมู

อัตรา ไร่ข้าวโพด 200 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 50 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 งาน
ไร่อ้อย 150-200 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 37-50 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 งาน

Additional information

Weight 1000 g