Sale!

ไลก้าร์เอกซ์ ชนิดผง 1 ก.ก. (x20)

฿820.00

ชื่อสามัญ Bromacil…………….80% WP

ประโชน์ ใช้ก่อนวัชพืชงอกในสับประรด เพื่อกำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าตีนติด และหญ้าขจรดอกเล็ก และวัชพืชใบกว้าง เช่น หญ้าสาบม่วง

อัตราการใช้
ใช้อัตรา 600-700 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนเนื้อที่ 1 ไร่ หรือ 150-170 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนเนื้อที่ 1 งาน โดยพ่นคลุมดินหลังปลูกสับปะรด ขณะมีความชื้น

Additional information

Weight 1000 g