15-15-15 กระต่ายแดง

15-15-15 กระต่ายแดง

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 15%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 15%
ความชื้นโดยน้ำหนัก : 0.35%

ปริมาณธาตุอาหารรอง
แคลเซียม (CaO) : 1%

พืชแนะนำ
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด โดยเฉพาะนาข้าว พืชผัก พืชไร่ และไม้ผล
เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช

แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
เม็ดไข่มุกสีชมพูอ่อน ละลายน้ำได้ง่าย ใช้กับเครื่องหว่าน
หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี

SKU: 1F3004 Category: Tag: