16-16-16 กระต่ายแดง

16-16-16 กระต่ายแดง

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 16%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 16%
ความชื้นโดยน้ำหนัก : 0.17%

ปริมาณธาตุอาหารรอง
แคลเซียม (CaO) : 3.5%

พืชแนะนำ
ใช้ได้กับทุกพืช โดยเฉพาะพืชผัก ไม้ผลทุกชนิด
เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช

แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ลักษณะทางกายภาพ
เม็ดไข่มุกสีชมพูอ่อน ละลายน้ำได้ง่าย ใช้กับเครื่องหว่าน
หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี

SKU: 1F3003 Category: Tag: