21-0-0 กระต่ายแดง

21-0-0 กระต่ายแดง

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 21%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
ความชื้นโดยน้ำหนัก : 0.10%

ปริมาณธาตุอาหารรอง
กำมะถัน (S) : 23%

พืชแนะนำ
พืชไร่ทุกชนิด เช่น อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด รวมทั้งพืชผักทุกชนิด โดยใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบ
ทำให้ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงดี

แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตพืชไร่ และพืชผัก
เช่น ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง

ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
เม็ดสีขาว เป็นผลึกคล้ายน้ำตาลทราย ละลายน้ำได้ง่าย ใช้กับเครื่องหว่าน
หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี

SKU: 1F3001 Category: Tag: