46-0-0 กระต่ายแดง

46-0-0 กระต่ายแดง

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 46%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ ( K2O) : 0%
ความชื้นโดยน้ำหนัก : 0.19%

พืชแนะนำ
ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งนาข้าว พืชไร่ ไม้ผล รวมทั้งพืชผักชนิดต่างๆ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบ

แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
เม็ดกลม สีขาว ละลายน้ำได้ง่าย ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี