อุดมพันธุ์การเกษตร

ปุ๋ยเกร็ด

สินค้าดีมีคุณภาพ นำมาซึ่งผลผลิตที่มั่งคั่งและยั่งยืน

ช่วงเวลาแต่ละอายุของต้นไม้ ที่เหมาะสมแก่การฉีดปุ๋ยละลายน้ำ

แยกเป็นสามส่วน ดังต่อไปนี้

เลือกแบรน์ในดวงใจคุณ “คลิก”

ระยะเติบโต

บำรุงต้นให้แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแตกตาดอก ในช่วงนี้ต้องบำรุงต้นและรากให้แข็งแรง

ระยะสะสมตาดอก

ระยะสะสมตาดอก เป็นช่วงที่เราต้องดูและเป็นพิเศษเพื่อให้ต้นและลูกสมบูรณ์ เพราะจะส่งผลต่อปริมาณที่เราจะได้รับ

ระยะออกดอก เก็บเกี่ยวผลผลิต

ระยะออกดอกเป็นช่วงที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับต้น เนื่องจากถ้าต้นไม่สมบูรณืก็จะทำให้ผลผลิตและปริมาณลดน้อยลงด้วย

ตัวอย่างปุ๋ยเกร็ดที่เหมาะสมกับการใช้ตามช่วงอายุ

หาท่านใดต้องการสั่งสูตรอื่นๆนอกเหนือจากที่มีบนหน้าเว็บ

กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 083-882-2887 หรือ inbox มาที่ facebook ID: udpcenter

0

Your Cart