อุดมพันธุ์การเกษตร

ตรากระต่าย

เจียไต๋ เข้าใจถึงความต้องการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร จึงได้คัดสรรปุ๋ยสูตรต่างๆ จากแหล่งผลิตชั้นนำทั่วโลก ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละประเภท เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ

0

Your Cart