อุดมพันธุ์การเกษตร

ปุ๋ยไข่มุก ตราเรือใบไข่มุก

ใช้น้อย งามทน ผลดก

ข้อมูลเพิ่มเติม >

สินค้า >

วิธีการใช้และเวลาที่เหมาะสม

การใส่ปุ๋ยตามสูตรและระยะเวลาที่เหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่

ธาตุอาหารหลักและรอง

ไม่เพียงแต่ธาตุอาหารหลักเท่านั้นแต่ธาตุอาหารรองยังมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืชเช่นกัน

เรือใบไข่มุกแพ็ค 1 กิโล

ปุ๋ยไข่มุกแพ๊ค 1 กิโลง่ายต่อการใช้งาน มีหลายสูตรให้เลือกใช้ทั้งชริดเกร็ดและเม็ด จากแหล่งผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพ ง่ายต่อการละลายและไม่เป็นตะกอนอุดตัน

เรือใบไข่มุก 25 กิโล

ปุ๋ยไข่มุกกระสอบ 25 กิโล  ยกง่ายขนาดกระทัดลัด มีหลายสูตรให้เลือกใช้ทั้งชริดเกร็ดและเม็ด จากแหล่งผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพ ด้วยความแตกต่างทั้งการผลิตและแหล่งที่มา ทำให้ปุ๋ยไข่มุกกระสอบ 25 กิโล เป็นปุ๋ยคุณภาพในขนาดกระทัดลัด เกษตรกรสามารถใช้ได้หมดในคราวเดียว ทำให้ปุ๋ยไม่เกิดความชื้นและคงไว้ด้วยคุณภาพ

เรือใบไข่มุก 25 กิโล

ปุ๋ยไข่มุกกระสอบ 25 กิโล  ยกง่ายขนาดกระทัดลัด มีหลายสูตรให้เลือกใช้ทั้งชริดเกร็ดและเม็ด จากแหล่งผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพ ด้วยความแตกต่างทั้งการผลิตและแหล่งที่มา ทำให้ปุ๋ยไข่มุกกระสอบ 25 กิโล เป็นปุ๋ยคุณภาพในขนาดกระทัดลัด เกษตรกรสามารถใช้ได้หมดในคราวเดียว ทำให้ปุ๋ยไม่เกิดความชื้นและคงไว้ด้วยคุณภาพ

เรือใบไข่มุก 50 กิโล

ปุ๋ยไข่มุกกระสอบ 50 กิโล  มีหลายสูตรให้เลือกใช้ ภายใต้ 4 กลุ่มหลักดังต่อไปนี้ ปุ๋ยไข่มุกขาวคาดแดง, ปุ๋ยไข่มุกบลู, ปุ๋ยไข่มุกเอส และ ปุ๋ยไข่มุกโนวา เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวไร่โดยตรง จากกระบวนการผลิตและแหล่งนำเข้าที่มีคุณภาพ เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกร

ปุ๋ยเรือใบไข่มุก

 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน การผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม เคยเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบและปุ๋ยสำเร็จรูปเพื่อผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูง ซึ่งมีสูตรต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาดและ เกษตรกร ควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยการคัดขนาดและเคลือบเม็ดปุ๋ย ด้วยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมรวมถึงตัวกันความชื้น เพื่อให้ได้ปุ๋ยคุณภาพมาตรฐานสูงสุด

 

0

Your Cart