อุดมพันธุ์การเกษตร

สารกำจัดวัชพืชใบแคบ และ สารกำจัดวัชพืชชนิดอื่นๆ

อุดมพันธุ์คัดสรรฮอร์โมนคุณภาพไว้เพื่อนคุณ

ยากำจัดวัชพืชใบแคบ และ อื่นๆ

จำแนกตามสารกำจัดวัชพืชและประเภทของยาในชนิดต่างๆ

ยากำจัดวัชพืชใบแคบ ในสารตะกูลฟอบ

ยากำจัดวัชพืชใบแคบ สามารถใช้ได้ในไร่ผัก

หมวดนี้ประกอบไปด้วยสารต่างๆ ดังนี้

 • สารฮาลอกซีฟอป-พี-เมทิล
 • สารโพรพาควิซาฟอบ
 • สารควิซาโลฟอป-พี-เอทิล
 • สารฟลูอะซิฟอบ-พี-บิวทิล
 •  
 • ยาฆ่าตอต้นไม้ สารไตรโคลเพอร์ บิวทอกซี่เอทิล เอลเทอร์

  ยากำจัดตอต้นไม้ทุกชนิด

  ประโยชน์

  ทำลายตอยาง ใช้ทำลายตอยางขณะยืนต้นอยู่
  ใช้อัตรา 5 ซีซี. ผสมน้ำหรือน้ำมันดีเซล 95 ซีซี. ใช้แปรงทารอบต้นยางให้ทั่วเป็นแนวกว้าง ประมาณ
  30-40 เซนติเมตร สูงจากพื้นดิน 10 เซนติเมตรทิ้งไว้ 1-7 วันก่อนโค่นต้น

 • ยาคุมหญ้า ชนิดต่างๆ

  สารกำจัดวัชพืชหลังงอก

  หมวดนี้ประกอบไปด้วยสารต่างๆ ดังนี้

  • สารอะลาคลอร์

สินค้าหมวดสารกำจัดวัชพืชใบแคบ และ อื่นๆ

ทุกสินค้าในหมวดสารกำจัดวัชพืช นอกเหนือจากไกลโฟรเซต พาราควอต อาทราซีน อามีทรีน โบรมาซิล ไดยูรอน และ 2,4D

0

Your Cart