อุดมพันธุ์การเกษตร

สารอาทราซีน

อุดมพันธุ์คัดสรรฮอร์โมนคุณภาพไว้เพื่อนคุณ

ยาคุมหญ้า สารอาทราซีน

อะทราซีน (atrazine) เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลาย นิยมใช้แบบก่อนวัชพืชงอก ส่วนใหญ่เข้าสู่พืชทางรากมากกว่าทางลำต้นและใบ เคลื่อนย้ายจากรากไปสู่ใบทางท่อน้ำตามกระแสการคายน้ำ ควบคุมวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง แต่ควบคุมพวกใบกว้างได้ดีกว่าใบแคบ ทำลายพืชโดยยับยั้งการสังเคราะห์แสงและทำให้เซลล์ตาย การเลือกทำลายเนื่องมาจากการย่อยสลายภายในต้นพืชแต่ละชนิดมีอัตราแตกต่างกัน อาจใช้แบบหลังวัชพืชงอกได้เมื่อผสมสารจับใบ

อัตราการใช้

ชื่อสามัญ : อาทราซีน 80% WP (Atrazine)
กลุ่มสารเคมี : 1,3,5-Triazine
 

ประโยชน์ : ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) ในข้าวโพด เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาวเล็ก หญ้าตีนกา และหญ้ารังนก วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน ผักโขม กะเม็ง และปอวัชพืช และวัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 300-400 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 75-100 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกข้าวโพด ขณะดินมีความชื้น

error: Content is protected !!
0

Your Cart