อุดมพันธุ์การเกษตร

สารกำจัดวัชพืช

อุดมพันธุ์คัดสรรฮอร์โมนคุณภาพไว้เพื่อนคุณ

ยาฆ่าหญ้า สารอามีทรีน

อะมีทรีน (ametryne) เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับอะทราซีน เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลาย เข้าสู่พืชทางใบได้ดีกว่าอะทราซีน มีความคงทนในดินสั้นกว่าอะทราซีน นิยมใช้แบบหลังวัชพืชงอกโดยผสมสารจับใบ มีความเป็นพิษต่อสับปะรดมากกว่าอะทราซีน

อัตราการใช้

ชื่อสามัญ : อามีทรีน 80% WG (Ametryn)
กลุ่มสารเคมี : 1,3,5-Triazine
 

ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในอ้อย สับปะรด และพื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตร เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควาย หญ้าตีนกา และหญ้าตีนติด วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเบี้ยหิน สาบม่วง ตีนตุ๊กแก และไมยราบเลื้อย

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 400-550 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 100-135 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นขณะดินมีความชื้น ระยะวัชพืชมีจำนวนใบ 4-5 ใบ

error: Content is protected !!
0

Your Cart