อุดมพันธุ์การเกษตร

สารโบรมาซิล

อุดมพันธุ์คัดสรรฮอร์โมนคุณภาพไว้เพื่อนคุณ

ยาฆ่าหญ้าใบกว้าง สารโบรมาซิล

เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลาย ใช้ได้ทั้งก่อนและหลังวัชพืชงอกเข้าสู่พืชทางรากได้ดีกว่าทางลำต้นและใบ เคลื่อนย้ายจากรากไปสู่ใบทางท่อน้ำตามกระแสการคายน้ำ ควบคุมวัชพืชได้ทั้งใบแคบและใบกว้าง ทำลายพืชโดยยับยั้งการสังเคราะห์แสงและทำให้เซลล์ตาย หลังฉีดพ่นแล้วมีความคงทนอยู่ในดินได้นานอาจจะถึง 1-2 ปี ออกฤทธิ์ทำลายวัชพืชได้ดีในสภาพที่ดินมีความชื้น เนื่องจากสารสามารถซึมลงสู่บริเวณรากได้ดี การใช้หลังวัชพืชงอกควรผสมสารจับใบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าสู่พืชทางใบ

อัตราการใช้

ใช้อัตรา 500-600 กรัม ผสมน้ำ 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1ไร่ ฉีดพ่นระยะวัชพืช 4-6 ใบ หรือพ่นหลังปลูกสัปปะรดเสร็จ ก่อนสับปะรดแตกยอด
นอกจากนี้สามารถผสม คาร์แมกซ์ โกลด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมวัชพืชได้นานวันขึ้น

error: Content is protected !!
0

Your Cart