อุดมพันธุ์การเกษตร

สารไดยูรอน

อุดมพันธุ์คัดสรรฮอร์โมนคุณภาพไว้เพื่อนคุณ

ยาคุมหญ้า สารไดยูรอน

ไดยูรอน (diuron) เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลาย ใช้ได้ทั้งก่อนและหลังวัชพืชงอกเข้าสู่ทางรากมากกว่าทางลำต้นและใบ เคลื่อนย้ายจากรากไปสู่ใบทางท่อน้ำตามกระแสการคายน้ำ ควบคุมวัชพืชใบกว้างได้ดีกว่าใบแคบ ทำลายพืชโดยยับยั้งการสังเคราะห์แสงและทำให้เซลล์ตาย การเลือกทำลายเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและการย่อยสลายภายในต้นพืชแต่ละชนิดมีอัตราแตกต่างกัน การใช้ควรฉีดพ่นในสภาพที่ดินมีความชื้นพอสมควร เพื่อให้สารสามารถซึมลงไปสู่บริเวณรากได้ดี ไดยูรอนสลายตัวได้โดยแสงและจุลินทรีย์ดิน จึงไม่ควรฉีดพ่นทิ้งไว้ในสภาพที่ดินแห้งและมีแสงแดดจัด การใช้ไดยูรอนอัตรา 720 กรัมต่อไร่ ควบคุมวัชพืชในไร่สับปะรดได้ดีประมาณ เดือน และมีผลตกค้างนานกว่าอะทราซีน (atrazine) เล็กน้อย แต่ในฤดูฝนระยะเวลาในการควบคุมวัชพืชจะน้อยลง การฉีดซ้ำครั้งที่สองอาจจะต้องทำที่ระยะ เดือน

อัตราการใช้

ประโยชน์ :  ไดยูพี  เป็นสารไดยูรอนผง   ไดยูพี  ใช้ก่อนวัชพืชงอก

(per-emergence) ในอ้อย ไดยูพี ใช้เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่นหญ้าตีนกา หญ้าปากควาย หญ้าดอกขาว และหญ้านกสีชมพู ไดยูพี ใช้กำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น หญ้ายาง ผักเบี้ยหิน ผักเบี้ยใหญ่ และผักโขมหิน

วิธีใช้ : ไดยูพี ใช้อัตรา 300-400 กรัม ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1ไร่ หรืออัตรา 75-100 กรัม ผสมน้ำ 15-20 ลิตร ต่อไร่ พ่นบนพื้นที่ 1งาน หลังปลูกอ้อยขณะดินมีความชื้น

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บ ไดยูพี  ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

0

Your Cart