อุดมพันธุ์การเกษตร

สาร2,4D

อุดมพันธุ์คัดสรรฮอร์โมนคุณภาพไว้เพื่อนคุณ

ยาฆ่าหญ้า สาร2,4D

ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม และนาดำ เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา และเทียนนา  วัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย กกขนาก และแห้วหมู

อัตราการใช้

ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไอโซบิวทิลเอสเตอร์ + บิวทาคลอร์ 3.76% + 4% GR (2,4-D Isobutyl Ester + Butachlor)
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid + Chloroacetamide
 

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 2.5-5 กิโลกรัม หว่านบนพื้นที่ 1 ไร่ ในนาหว่าน ให้หว่านหลังจากหว่านข้าวงอกแล้ว 6-10 วัน ในนาดำ ให้หว่านหลังจากปักดำแล้ว 6-10 วัน ต้องรักษาระดับน้ำในนาให้มีระดับ 5-10 เซนติเมตร

0

Your Cart