อุดมพันธุ์การเกษตร

ฮอร์โมนทั้งหมดในหมวดระยะต้นกล้า

อุดมพันธุ์คัดสรรฮอร์โมนคุณภาพไว้เพื่อนคุณ

ระยะเตรียมดิน

ปรับปรุงดิน กำจัดวัชพืชต่างๆ พร้อมกับเพิ่มความชุ่มชื่นให้ดินจากการปรับสภาพดิน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับต้นกล้าใหม่ที่แข็งแรง

ระยะต้นกล้า

ต้นกล้าที่สมบูรณื จะทำให้เติบโตเป็นต้นใหญ่ที่แข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรค และสามารถทนกับสภาวต่างๆที่เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติได้

ระยะเติบโต

บำรุงต้นให้แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแตกตาดอก ในช่วงนี้ต้องบำรุงต้นและรากให้แข็งแรง

ระยะสะสมตาดอก

ระยะสะสมตาดอก เป็นช่วงที่เราต้องดูและเป็นพิเศษเพื่อให้ต้นและลูกสมบูรณ์ เพราะจะส่งผลต่อปริมาณที่เราจะได้รับ

ระยะออกดอก เก็บเกี่ยวผลผลิต

ระยะออกดอกเป็นช่วงที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับต้น เนื่องจากถ้าต้นไม่สมบูรณืก็จะทำให้ผลผลิตและปริมาณลดน้อยลงด้วย

0

Your Cart