อุดมพันธุ์การเกษตร

ตราศรแดง

เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เพื่อผลผลิตที่ดีกว่า

อีสท์ เวสท์ ซีด มุ่งมั่นส่งมอบนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรปลูกผัก รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมผักเขตร้อนให้เติบโตและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

เราทุ่มเททำงานเพื่อช่วยเกษตรกรปลูกผักรายย่อย โดยการพัฒนาคุณภาพของสายพันธุ์ของผักเขตร้อน รวมถึงการแบ่งปันความรู้และทักษะการปลูกผัก

ราการสินค้า เมล็ดพันธุ์คุณภาพจากศรแดง

หาท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสั่งซื้อสินค้า
กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 083-882-2887 หรือ inbox มาที่ facebook ID: udpcenter

เมล็ดพันธุ์ผักศรแดง (OP)

0

Your Cart