น้ำตาลทางด่วน

น้ำตาลทางด่วน น้ำตาลทางด่วน มีส่วนผสมของกลูโคส โมเลกุลเดี่ยว ช่วยให้พลังงานพืชทันทีโดยไม่ต้องผ่านขบวนการสังเคราะห์แสง เปรียบน้ำตาลทางด่วนเหมือนกับเครื่องดื่มชูกำลัง เวลาที่ร่างกายอ่อนเพลีย ง่วงนอน เมื่อดื่มเครื่องดื่มชูกำลังจะเป็นการให้พลังงานโดยตรงแก่ร่างกายทำให้ร่างกายกระปรี้กระเป่าขึ้น เช่นเดียวกับต้นพืช โดยน้ำตาลทางด่วนจะใช้เมื่อต้นพืชโทรม หรือ สภาพอากาศไม่ปกติ ฟ้าปิด พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ พืชจะมีความเครียดสูง การให้น้ำตาลทางด่วนเข้าไปก็เหมือนเป็นการทำให้พืชกระปรี้กระเป่าขึ้น ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น 1. ให้พลังงานพืชทันทีโดยไม่ต้องผ่านขบวนการสังเคราะห์แสง เพิ่มคุณภาพและความหวานให้กับผัก ผลไม้ 2.เมื่อฉีดน้ำตาลทางด่วนให้กับพืชแล้ว พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หลังจากฉีดพ่นตามทรงพุ่มแล้ว ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 3.เหมาะสำหรับพืชในช่วงที่ต้องการใช้พลังงานมากกว่าปกติ เช่น ช่วงฟื้นต้น ช่วงที่เร่งความหวานให้กับผลไม้ 4.ลดปัญหาการหลุดร่วงของผลเนื่องจากการแบ่งอาหารสะสมของใบอ่อนที่แตกในระยะติดผลอ่อนหรือเนื่องจากอาหารสะสมในต้นไม่เพียงพอ โดยจะไปช่วยเสริมเป็นแหล่งอาหารทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันท่วงทีก่อนที่จะมีปัญหาผลร่วง การนำไปใช้#น้ำตาลทางด่วน เหมาะจะใช้ในกรณีวิกฤติ หรือพืชต้นที่โทรม รวมถึงช่วงที่ต้องการสร้างความหวาน เช่น พืชมีอาการถ่ายใบ พืชสลัดดอกจากอากาศเปลียนแปลง เป็นต้น Source: https://www.qyield.com/article/view.php?id=18 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและจัดการปัญหา

read more