ราคาสินค้าและตารางเวลาการทำงาน

การวิเคราะห์และคำนวณค่าต่างๆ

รายละเอียดการรับสมัครงานและหน้าที่ปฎิบัติโดยคร่าว